Kvalitet

Kvalitetspolitik (ISO 9001)

Kvalitet i fokus

Bluepack A/S er en handelsvirksomhed, der vil være den fortrukne leverandør af flexible intermidiate bulk containers, FIBC, i Danmark, til industrielle kunder og til kunder med krav om overholdelse af fødevareemballagelovgivningen.

Bluepack A/S forpligtiger sig til at efterleve gældende lovgivning og myndighedskrav, samt yderligere bestemmelser som Bluepack eller deres kunder har valgt at tilslutte sig.

Bluepack A/S vil sikre fødevaresikkerheden i forbindelse med oplagring af emballage og opfylde kravene i den internationale standard BrC The Global Standard for Storage and Distribution Issue 3.

Som professionel leverandør vil Bluepack A/S gerne fremstå kompetent og kvalitetsbevidst i alle vore kundevendte handlinger. Kundeoplevelsen skal være at Bluepack er professionel, det skal således være kundens behovsopfyldelse som af kunden opleves professionelt.

Bluepack A/S valg af strategiske leverandører sker gennem fastlagte krav, der afspejler lovgivningsmæssige kvalitetskrav, Bluepacks og kunders kvalitetskrav, samt etisk og moralske kodeks.

Bluepack A/S vil gennem kompetenceudvikling sikre den fornødne træning og uddannelse af medarbejdere og sikre at den enkelte medarbejder får mulighed for at matche opstillede krav såvel personlige som faglige.

Denne politik funderes i Bluepacks overordnede strategiske fundament, samt i engagement, holdning og ansvar hos alle involverede. Politikken evalueres årligt og revideres efter behov.

Sidst redigeret 31.03.2017

 

Your cart is currently empty.

Return to shop