UN godkendte bigbags og storsække
2. February 2020

UN godkendte big-bags og storsække

Køb UN godkendte big bags og storsække hos Bluepack

En UN godkendt bigbag er designet til at bære farligt gods. Afhængig af hvor farligt og risikabelt godset er, benytter man en UN big-bag, som har den rigtige type UN godkendelse.

For at en big-bag kan blive UN godkendt, er der forskellige skarpe kriterier og test, som den skal opfylde.

Man kan se at en big-bag er UN godkendt ved, at den er mærket med en af de 4 forskellige UN koder.

Hvis du vil vide mere om UN big-bags og storsække, så kontakt Bluepack A/S på tlf. 66 11 58 32.

Your cart is currently empty.

Return to shop