UN godkendte bigbags og storsække
2. March 2013

UN godkendte bigbags og storsække

Køb UN godkendte bigbags og storsække hos Bluepack

En UN godkendt bigbag er designet til at bære farligt gods. Afhængig af hvor farligt og risikabelt godset er, benytter man en UN big bag, som har den rigtige type UN godkendelse.

For at en big bag kan blive UN godkendt, er der forskellige skarpe kriterier og test, som den skal opfylde.

Man kan se at en big bag er UN godkendt ved, at den er mærket med en af de 4 forskellige UN koder.

Hvis du vil vide mere om UN big bags, så kontakt Bluepack A/S på tlf. 66 11 58 32.

Your cart is currently empty.

Return to shop