RenoNord

I/S RenoNord

UN-godkendt Big Bag er på forkant med ny lovgivning

Medio 2015 indføres ny lovgivning, der definerer forskellige former for farligt affald anderledes. Det ændrer i flere tilfælde affaldets status, når det går fra at være farligt affald til farligt gods. Sammen med BLUEPACK A/S har I/S RenoNord udviklet en UN-godkendt Big Bag, der bringer den kommunale virksomheds kunder på forkant med lovgivningen.

– Vi har erhvervskunder, for eksempel små forbrændingsanlæg, der producerer flyveaske, der typisk har været transporteret i standard Big Bags. Med den nye lovgivning, der indføres medio 2015 ændrer det status og bliver til farligt gods, der skal håndteres og transporteres på en anden måde, fortæller Claus Espersen, der er driftschef for genbrug og farligt affald hos den kommunalt ejede virksomhed I/S RenoNord i Aalborg.

– Flyveasken svarer til den aske, der kommer i askeskuffen på din brændeovn, bare i stort format. Men vi håndterer også andre affaldsstoffer fra forskellige virksomheder. Det kan være røggasrensning eller slibematerialer, hvor der for eksempel er højt indhold af zink, aluminium osv.

Farligt gods?

RenoNord besluttede tidligt, da de første meldinger om indholdet i den nye lovgivning blev kendt, at udvikle en transportløsning, der kunne matche de nye krav:

– Det var først og fremmest vigtigt at udvikle en UN-godkendt emballage til transport af det farlige gods. Vi spurgte BLUEPACK, som vi har arbejdet sammen med i mange år, om muligheden for at udvikle en UN-godkendt Big Bag, som vi kunne tilbyde vores kunder, siger Claus Espersen og fortsætter:

– Politiet har et særligt hold, der kontrollerer transporter af farligt gods, og de kigger både på affaldstyper og efter UN-godkendelser på emballagen. Og der bliver givet store bøder, hvis det ikke er den rette emballage.

Samarbejde, input og udvikling

Forud for udviklingen af den rette UN-godkendte Big Bag-løsning modtog BLUEPACK en grundig briefing fra I/S RenoNord:

– Vi har haft et super samarbejde med BLUEPACK om udviklingen af den nye emballage. Vi startede processen med, at vi gav dem input til den faglige del, lovgivningen osv. Og da vi havde klædt BLUEPACK godt på, gik de i gang med udviklingen af en løsning, som de sørgede for at teste og få certifikater på, så den var UN-godkendt, lyder det fra Claus Espersen.

Farligt affald i fri konkurrence

Selvom I/S RenoNord er ejet af en række kommuner, så agerer virksomheden på frie konkurrence-vilkår. Derfor er der fokus på alle de faktorer, der styrker virksomhedens relation til kunderne:

– Farligt affald er i fri konkurrence. Det betyder, at vi ligesom alle andre virksomheder skal levere varen til vores kunder. Det skal vi gøre ved at være dygtige og ved hele tiden at være på forkant på vores kunders vegne. For eksempel i forhold til transport af farligt affald og gods, konstaterer Claus Espersen.

Du kan læse mere om I/S RenoNord på deres hjemmeside 

Your cart is currently empty.

Return to shop