CSR
11. December 2014

Styr på ISO og CSR

Når ISO og CSR gør en verden til forskel

Med en ISO 9001 på plads, har den fynske emballagevirksomhed Bluepack ikke bare gjort de interne arbejdsgange mere effektive. Med ISO-certificeringen er alle emballager blevet sporbare ned i mindste detalje – og Bluepack kan omsætte et CSR-værdisæt i praksis. Også ude i dele af verden, hvor de klare holdninger gør en verden til forskel, når det gælder kvalitet, arbejdsmiljø og miljø.

– Vi vil gerne gøre det, der passer til vores holdninger i virksomheden. Det kan vi gøre endnu bedre med den ISO 9001-certificering, vi nu har fået på plads. Det er et kvalitetsledelsessystem, hvor tingene er sat i system, og hvor vi kan kigge baglæns i vores leverandørkæde og også her skabe fuld sporbarhed på produkterne, fortæller adm. direktør Poul Strandmark.

Matcher øgede krav

Certificering, systematisering og sporbarhed er tre centrale begreber for de fødevarevirksomheder, der blandt andet anvender Big Bags fra Bluepack i deres logistik og produktion:

– Når kravene til fødevaresektoren øges efter de mange fødevareskandaler i disse år, øger det også kravene til os. De krav matcher vi nu i endnu højere grad, fordi certificeringen sætter alt i system og giver os nogle ensartede procedurer. Også når det gælder samarbejdet med vores leverandører i lande som Indien og Tyrkiet, konstaterer Poul Strandmark.

– I dag kan vi levere fuld dokumentation på alt til vores kunder, vores kvalitetstests er sat i system og der er en høj grad af videndeling både internt og i forhold til vores kunder. Certificeringen giver os samtidig redskaber til en ensartet og løbende auditering af vores leverandører.

ISO i hverdagen

I hverdagen spiller alle Bluepack-medarbejdere en vigtig rolle i håndteringen af ISO-certificeringens krav. Karin Frøstrup, der er uddannet intern auditør og QA/kvalitetsansvarlig i virksomheden, spiller samtidig en central rolle i auditeringen af eksisterende og potentielle leverandører:

– Vi kigger blandt andet meget på, om en leverandør kan levere den nødvendige sporbarhed, så vi kan spore en emballage helt tilbage til råvaren. Derfor beder vi leverandører om at udfylde en papiraudit, inden vi besøger dem og går fabrikken igennem. Her kigger vi på procedurer, CSR, HR, håndtering af reklamationer osv., fortæller hun og fortsætter:

–  At arbejde med dette giver respekt hos vores kunder og leverandører, fordi vi har styr på tingene. Det giver dem og os en ekstra værdi. Jeg tror samtidig på, at vi er med til at løfte de virksomheder, vi arbejder sammen med.

Fakta

CSR og produkt-sporbarhed spiller i dag en vigtig rolle for de brancher og kunder, som Bluepack udvikler emballageløsninger til. Det er bl.a. fødevaresektoren. dyrefodersektoren og medicinalindustrien. Med ISO 9001-certificeringen er arbejdet med bl.a. CSR og sporbarhed sat i system.

Bluepack engagerede sig i 2011 i et CSR-projekt hos Eksportrådet, hvor en række indiske virksomheder og leverandør skulle CSR-uddannes. Projektet satte fokus på arbejdsforholdene for virksomhedernes medarbejdere. For Bluepack har det vellykkede projekt betydet dygtige og loyale samarbejdspartnere. For de indiske virksomheder har projektet betydet et bedre omdømme og en mere stabil medarbejderskare.

 

Eksportrådet under Udenrigsministeriet har tidligere brugt Bluepack’s arbejde i Indien som en CSR-case:

https://bluepack.dk/wp-content/uploads/sites/2/2013/04/Bluepack-CSR-case.pdf

 

Kontakt

Adm. direktør Poul Strandmark, Bluepack, mobil: 26.15.27.33

 

 

 

Your cart is currently empty.

Return to shop